Stappenplan "Samen met u, uw ideale tuin"

Tuinontwerp en 3D ontwerp.png

 

 

Stap 1 - Wij maken kennis met elkaar

Het eerste vrijblijvende overleg met een van onze architecten is bedoeld als kennismakingsgesprek.Tijdens het gesprek wordt geïnventariseerd wat uw wensen zijn en wat het budget is dat u wilt besteden.
Pas na dit gesprek geeft u daadwerkelijk opdracht om een tuinplan te maken en gaan we verder met de volgende stap.

Stap 2 - Wij gaan voor u aan de slag

De tweede stap is een afspraak bij u thuis of op uw bedrijf. Vervolgens maakt onze tuinarchitect een ontwerp.Ter plekke wordt bekeken of de ideeën die eerder besproken zijn ook realiseerbaar zijn.
Tevens wordt er gecontroleerd of ook alles aan de orde is geweest, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er vaststaande elementen al in de tuin aanwezig zijn waarmee in het ontwerp rekening gehouden moet worden.

Stap 3 - Wij presenteren het ontwerp en de offerte

De derde stap is het bespreken van het tuinontwerp en het bekijken van de materialen die in het ontwerp getekend zijn.Daarom bespreken we het ontwerp bij ons op kantoor. U kunt zich dan duidelijk beeld vormen, hoe het er allemaal uit komt te zien als uw tuin aangelegd is. U ontvangt dan tevens een offerte van ons voorstel zodat u direct kunt zien of dat het binnen uw budget valt. Eventuele veranderingen gaan we dan aanpassen, uw definitieve tuinplan is klaar.

Stap 4 - Wij beginnen met de werkzaamheden

De vierde stap is het aanleggen door onze hoveniers van het definitieve ontwerp.De werkvoorbereider van Uw Tuin hoveniers bereidt vervolgens alles voor, zodat er op de afgesproken datum begonnen wordt met de werkzaamheden. Een hovenier wordt de vaste begeleider tijdens het aanleggen van uw tuin. Hij coördineert de werkzaamheden in de tuin en is de hele uitvoer uw contactpersoon. Voor alle vragen over de aanleg van uw tuin, kunt u dan bij hem terecht. Zijn draaiboek is het tuinplan, de offerte (zonder prijs) en de planning. Als wij bezig zijn met de realisatie van uw tuin, streven wij ernaar om u zo min mogelijk tot last te zijn.

Stap 5 - Uw droomtuin is klaar!

De vijfde stap is het opleveren van uw tuin. Samen met de hovenier wordt bekeken of alle werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd.Vervolgens wordt er een opleveringsbon gemaakt. Na ondertekening van dit document bent U de eigenaar van uw persoonlijke droomtuin!

Stap 6 - Wij begeleiden uw tuin naar een volwassenfase

Het behoud van een mooi aangelegde tuin is afhankelijk van het juiste onderhoud.Uw droomtuin verdient vakkundig onderhoud. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk, zoals een voor- en najaarbeurt of een onderhoudscontract. Wij maken uw wensen waar en u kunt met een goed gevoel genieten van uw tuin!